Podobieństwa bliźniąt

Natomiast ewentualne duże podobieństwa bliźniąt jednojajowych wychowywanych oddzielnie mogłyby być tłumaczone już tylko czynnikami dziedzicznymi. Wyniki dotychczas otrzymane nie są całkiem zgodne. W wielu przypadkach stwierdzono i tu daleko idące zbieżności, w niektórych jednak ujawniły się duże odchylenia indywidualne, wskazujące na doniosłość wpływów środowiskowych3. Na ogół można twierdzić, iż zbieżności stwierdzone zarówno u bliźniąt jednojajowych wychowywanych razem, jak i u bliźniąt jednojajowych wychowywanych oddzielnie, dotyczą raczej strony intelektualnej (inteligencji), aniżeli uczuć, woli i zainteresowań . W. Peters usiłuje w specjalnej monografii zestawić najważniejsze metody i wyniki badań nad dziedzicznością do 1925 r,2. Wyniki te, jego zdaniem, przemawiają za tym, iż właściwości psychiczne są dziedziczone, ale prawa tej dziedziczności są zbyt skomplikowane, aby można je było już obecnie formułować w sposób ścisły.

xperia neo v eskk